Shoppingcenter 'LOON, Homerusplein 1 Heerlen

Privacystatement

Privacy statement Shoppingcenter ‘LOON

Shoppingcenter ‘LOON wilt u als bezoeker zo goed mogelijk van dienst zijn, daarvoor hebben wij een beperkt aantal persoonsgegevens nodig. Uw privacy is voor ons echter van groot belang. Daarom houden wij ons aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen wij u daarom graag uit welke persoonsgegevens wij van u vragen, met welk doel, hoe lang deze gegevens bewaard worden, en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Shoppingcenter ‘LOON verzamelt en bewaart persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens fotoshoots rondom Meet & Greet evenementen (bijv. Pasen, Kerstmis) en /of via de gegevens die u zelf heeft verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website van ‘LOON in te vullen.

De volgende persoonsgegevens worden door Shoppingcenter ‘LOON opgeslagen en verwerkt:

  • uw voornaam en achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer (geen verplicht veld)

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om onze dienst aan u te kunnen leveren. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen om de website goed te laten functioneren.

Waarom vragen wij om uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:
Het op de hoogte houden van nieuws rondom Shoppingcenter ‘LOON. Dit kunnen activiteiten zijn die wij voor u organiseren, maar ook nieuwtjes en speciale kortings-of winacties. Wij informeren u via digitale nieuwsbrieven die wij maximaal 1 x per maand versturen. Wij versturen deze nieuwsbrieven alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Shoppingcenter ‘LOON bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om het doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren u gegevens zolang u onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Delen van gegevens met derden

Shoppingcenter ‘LOON verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u hier zelf toestemming voor gegeven heeft. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shoppingcenter ‘LOON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en Google Analytics

Shoppingcenter ‘LOON gebruikt cookies. Deze zogenaamde cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen enkel om de functionaliteit van de site te ondersteunen. Wanneer u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kunt u nog steeds de site bezoeken. Bepaalde onderdelen van de site zullen echter niet, of niet optimaal, werken.

Beveiliging

Shoppingcenter ‘LOON vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Shoppingcenter ‘LOON bewaart en verwerkt de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Shoppingcenter ‘LOON past fysieke, elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot uw persoonsgegevens is bij Shoppingcenter ‘LOON alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe doen via info@shoppingcenterhetloon.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Uiteraard kunt u zich ook uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de knop “uitschrijven” die onderin de nieuwsbrief staat.

Iedere keer dat u onze website bezoekt geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. Shoppingcenter ‘LOON behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. We verzoeken u om iedere keer dat u de website bezoekt het Privacy Statement te lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u de indruk heeft dat Shoppingcenter ‘LOON niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@shoppingcenterhetloon.nl. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2022 Shoppingcenter 'LOON, website door Visia Media - Privacystatement